Finance Engineering
POSTFINANCE:  Начало  •  Контакти  •  Съдържание
POSTFINANCE Пощенски парични преводи

Организационната структура

Организационната структура на “Финанс Инженеринг” АД за осъществяване на услугата Пощенски парични преводи включва Централен клиентски офис (ЦКО), офиси и представителства .

Централен клиентски офис ( ЦКО )

Център за организация, ръководство, координация и контрол за осъществяване на услугата “Пощенски парични преводи”.

Регионален офис

Работен офис за предоставяне на услугата “ Пощенски парични преводи” и други търговски дейности в областните градове и градове с по-значително по размер население чрез електронна обработка на информацията. Офиса се представлява от Регионален мениджър, който координира връзките с ЦКО и оперативните офиси в същия регион.

Оперативен офис

Работен офис за предоставяне на услугите чрез електронна обработка на информацията. Оперативни офиси ще бъдат изграждани във всички градове с население над 3 000 жители .

Представителства

Базирани са на двустранни договори