Finance Engineering
POSTFINANCE:  Начало  •  Контакти  •  Съдържание
POSTFINANCE Пощенски парични преводи

Често задавани въпроси

Вие питате, ние отговаряме

 1. Какво представлява пощенски паричен превод?
  Услуга за изпращане чрез оператор на универсална пощенска услуга на суми от подателя до получателя или трансфер на суми от авоар на една текуща сметка в друга.
 2. Как е уредена Вашата дейност?
  Ние сме първата фирма в България, лицензирана от държавната Комисия за регулиране на съобщенията за извършване на универсалната пощенска услуга “Пощенски паричен превод”. Съгласно тази лицензия ние предоставяме услугата.
 3. Какви данни е необходимо да посоча за получателя за да му изпратя пари?
  За да изпратите пари е необходимо да знаете трите имена, ЕНГ и адреса на получателя. Предвидили сме и възможност изпращача да използва опцията “задаване на парола”. В този случай е достатъчно да се посочат само трите имена на лицето, което ще получи сумата.
 4. За колко време парите, изпратени от мен ще достигнат до човека за когото са предназначени?
  Нормалният срок, предвиден за изплащане на превода е 12 часа. За суми над 3000 лева без предварителна заявка срока за изплащане е следващия работен ден. Имаме възможност да извършим услугата “Ускорен превод” до 4 часа.
 5. Как мога да разбера, дали парите са изплатени?
  Информация можете да получите от нашия офис като представите нареждането за паричния превод и документ за самоличност.
 6. Какво се изисква от получателя на паричния превод за да си получи парите?
  Необходимо е лично да се яви в офис на Постфинанс, да представи личната си карта и да даде информация за превода.
 7. Може ли човек да си получа парите от друг офис на Постфинанс , освен от предварително посочения?
  Водени от желанието да бъдем в услуга на нашите клиенти ние сме предоставили възможността паричния превод да се изплати от всеки един от нашите офиси.
 8. Мога ли чрез Вас да преведа пари към банкова сметка на получателя?
  Можете като за целта е необходимо да посочите за коя банка, по коя банкова сметка трябва да се преведат парите и името на титуляра на сметката.
 9. Мога ли чрез Вас да платя битовите си сметки?
  В момента Вие можете да платите сметката си за телефон към БТК. Водим преговори и с други дружества, предоставящи комунални услуги за да дадем възможност на нашите клиенти да заплащат и други свои сметки в нашите офиси.
 10. Мога ли да получа информация по телефона дали съм получил паричен превод?
  Тази информация е конфиденциална и можете да я получите единствено в някой от нашите офиси след като представите документ за самоличност.
 11. Мога ли да изпратя информация до получателя, за какво се отнася превода?
  Вие можете да направите това чрез допълнителната услуга “Съобщение от наредителя до получателя”
 12. За какъв период от време се съхранява превода, в случай че съм възпрепятстван да го получа веднага?
  Паричните преводи, които не са получени от получателя в 20 дневен срок от датата на издаването им се връщат в офиса или представителството на Постфинанс, където са били подадени за връщане на подателя.
 13. Може ли друго лице да получи превода вместо мен?
  Получателите на парични преводи могат да упълномощават други лица за получаването: с еднократно пълномощно за конкретен паричен превод или с нотариално заверено пълномощно съдържащо текста “Да получава суми по парични преводи”.
 14. Мога ли да променя имената или други данни в наредения от мен паричен превод?
  До момента на изплащане на паричния превод подателят има право да извърши поправка/и или промени в името на получателя, адреса или местоназначението на превода, като подателя заплаща техническите и административните разходи за обслужване на превода.
 15. Каква е максималната сума, която мога да изпратя?
  Максималният размер на сумата, която можете да изпратите с едно нареждане за пощенски паричен превод е 25000 лв.
 16. Как мога да стана агент/представител на Постфинанс?
  Свържете се с нас по телефон или e - mail . За нас е важно да разберем какъв е типа на Вашия бизнес, къде е/са разположен/и Вашия/те търговските обекти. Нашите регионални мениджъри ще се свържат с Вас.